MANUAL/FAQ

ESTACIONS

 https://sites.google.com/site/irrglapp/faq6/2017_07_09_18.40.55.png   
   
   

Dades i Previsions
Basat en l'API de Weather Underground ™, les previsions es generen a partir del seu sistema de pronòstic que aprofita una gran quantitat de dades meteorològiques que s'obtenen de la comunitat.
La xarxa en constant expansió amb més de 250.000 estacions meteorològiques personals és la més gran del seu tipus i proporciona una capacitat única per proporcionar els pronòstics locals basats en dades meteorològiques reals. Utilitza els models de pronòstic més innovadors disponibles i verifica de forma creuada la seva sortida amb tots els punts de dades localitzats.
Càlcul de la ETo mitjançant el mètode de la FAO.
Per ubicacions a Espanya, utilitzem el pronòstic de l'AEMET.

Dades mitjans històrics
S'utilitzen 14.000 estacions agroclimàtiques voltant del món, basades en les xarxes del NOAA, BOM Austràlia, SIAR, AEMET, EUSKALMET, RURALCAT.

TMY
Any Meteorològic Tipico, TMY (Hall et al., 1978): 365 dies seleccionats d'anys individuals per formar un any complet. Representa les condicions típiques, representatives o de referència d'una sèrie llarga d'anys. 4 paràmetres analitzats: Tmax, Tmin, Prec i ETo. Càlculs dels estadístics FS (Finkelstein-Schafer) i WS (sumes ponderades). Criteris de persistència mitjançant percentils.

GDD
Es calculen els graus dia de les dades existents descarregats, mitjançant el mètode del triangle doble, de l'any en curs.
Les previsons GDD de realitzen utilitzant les dades de l'any típic TMY de l'estació seleccionada.

SIGPAC

   

Informació del SIGPAC de la parcel·la, a Espanya excepte el País Basc i Navarra.
Cerca per localització i per referència cadastral.

Comments